cậu bé bán hàng

Nhanh mồm nhanh miệng

Ở đó chỉ toàn là bọn du thủ du thực và dân chơi hockey thôi ạ! Một người đàn ông bước vào siêu thị khăng khăng đòi mua ngọn của