Sherlock Holmes và bác sĩ Watson đi cắm trại

Theo tôi, điều này có nghĩa là ai đó đã đánh cắp cái lều của chúng ta.

đi cắm trại. Hai người nằm ngủ cạnh nhau. Gần sáng, Holmes lay bạn dậy và hỏi:

– Watson, nhìn xem, anh thấy cái gì?

– Tôi thấy rất nhiều sao.

– Vậy theo anh, điều này có nghĩa là gì?

– Nghĩa là chúng ta sẽ có một ngày đẹp trời. Còn anh?

– Theo tôi, điều này có nghĩa là ai đó đã đánh cắp cái lều của chúng ta.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *