Mặc nhầm quần

Uh, nhưng khi về tao mới phát hiện ra… tao lỡ của mày.

Hai người bạn thân ở chung phòng trọ rảnh rỗi ngồi nói chuyện với nhau.

– Hôm qua tao vừa rủ bé đi chơi mà trong túi không có đồng nào. Nhưng cuối cùng tao vẫn quyết định cứ rủ.

Người bạn kia hứng chí, vỗ đùi cái đét bảo:

– Mày thật là có chí khí!

– Khi đi, tao mới phát hiện ra trong túi có rất nhiều tiền, thế là hai đứa tao xài hết số tiền đó.

– Đúng là trời không phụ lòng người tốt mà.

– Uh, nhưng khi về tao mới phát hiện ra… tao lỡ mặc của mày.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *