Con đâu phải đứa ngu

Hihi.., con biết rồi, con đâu phải đứa ngu? Cho nên hôm nay con đâu có mặc quần sịp!!!

Na đi học về hớn hở bảo mẹ, mẹ ơi, hôm nay con kiếm được 20.000 đồng nhé!

– Ở đâu ra thế con?

– Thằng Tèo đố con trèo lên cây, mỗi lần nó cho 1.000 đồng.

– Mày bị nó lừa rồi, nó làm thế để nhìn quần sịp của mày đấy.

– Hihi.., con biết rồi, con đâu phải đứa ngu? Cho nên hôm nay con đâu có mặc quần sịp!!!

:))

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *