Chuyện 3 người phụ nữ

Và đến ngày thứ ba thì anh ấy đã vào bếp.

Trong một cuộc gặp mặt giữa ba phụ nữ Việt Nam, Trung Quốc và Mỹ.

Người phụ nữ Mỹ nói:

* Tôi đã nói chồng giặt đồ.

– Ngày thứ nhất tôi không thấy gì…

– Ngày thứ hai tôi không thấy gì…

– Và đến ngày thứ ba thì anh ấy không những giặt đồ cho mình mà còn giặt đồ cho cả tôi nữa.

Người phụ nữ Trung quốc nói:

* Tôi đã bảo chồng tôi nấu ăn.

– Ngày thứ nhất tôi không thấy gì…

– Ngày thứ hai tôi không thấy gì…

– Và đến ngày thứ ba thì anh ấy đã vào bếp.

Đến người phụ nữ Việt Nam nói:

* Tôi đã bảo chồng rửa bát….

– Ngày thứ nhất tôi không thấy gì…

– Ngày thứ hai tôi không thấy gì…

– Và đến ngày thứ ba thì…

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *