Chiếc máy bắt trộm

Và ngay lập tức khi chiếc máy được chuyển qua Việt Nam thử nghiệm thì sau 3 phút, chiếc đã bị trộm mất.

Sau một thời gian dài nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát minh ra máy bắn trộm, một chiếc máy dùng để bắn những tên trộm cắp.

Và để đảm bảo họ đã mang máy đi thử nghiệm.

Đầu tiên học thử ở Mỹ, sau 30 phút thử nghiệm, chiếc máy bắn được 500 tên trộm.

Tiếp theo họ thử Trung Quốc, và sau 10 phút đã có 5000 tên trộm bị bắn.

Và ngay lập tức khi chiếc máy được chuyển qua Việt Nam thử nghiệm thì sau 3 phút, chiếc máy bắt trộm đã bị trộm mất.

:))

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *