Giao Thông

Tiếng động tế nhị

Thả đại cả bầy luôn đi, thả từng đôi một đến bao giờ mới hết? Trên chuyến xe lam, một anh chàng ngồi cạnh cô gái. Bỗng anh chàng đau

Giúp người già qua đường

Tốt lắm! Nhưng tại sao có một bà già mà cả lớp cùng dẫn qua đường hả? Cô giáo lớp 1 dạy học sinh: – Chúng ta cần phải phát

Noi Theo Gương Tốt

Tốt lắm! Nhưng tại sao có một bà già mà cả lớp cùng dẫn qua đường hả? Cô giáo lớp 1 dạy học sinh: – Chúng ta cần phải phát

Chuyện tắc đường

Không sao, bao giờ cậu đến được? – Chết rồi, sếp gọi. – Alo anh, em nghe. – Oh tôi biết hôm nay là thứ 7, nhưng nhiều việc quá,

Thằng thứ tư?

Cả nhóm hốt hoảng quay lại nhìn phía sau và hét lên:”Chết cha còn thằng thứ tư đâu mất tiêu rồi!!!” Một nhóm học sinh đi chung trên một chiếc

Xe buýt bị chết máy !

Bỗng dưng phía sau có tiếng gọi: Cứu gì này ông kia, dậy rồi thì xuống đẩy xe với chúng tôi với ? Vào buổi tối nọ, trong một chuyến