Danh Nhân

Sherlock Holmes và bác sĩ Watson đi cắm trại

Theo tôi, điều này có nghĩa là ai đó đã đánh cắp cái lều của chúng ta. Sherlock Holmes và bác sĩ Watson đi cắm trại. Hai người nằm ngủ

Nhanh mồm nhanh miệng

Ở đó chỉ toàn là bọn du thủ du thực và dân chơi hockey thôi ạ! Một người đàn ông bước vào siêu thị khăng khăng đòi mua ngọn của

Bí mật khủng khiếp

Báo đây! Bí mật khủng khiếp, đã có năm mươi mốt nạn nhân… Báo đây… – Bí mật khủng khiếp đây! Đã có năm mươi nạn nhân! Mua báo không