Bình oxy của bà

Thế bà nói gì khi em mang bình đi?

Cô giáo dặn học sinh:

– Ngày mai các em đem tới lớp một đồ dùng có liên quan đến bảo vệ sức khoẻ.

Hôm sau, tất cả các học sinh đều mang mỗi người một đồ vật đến lớp.

– Tuấn, em đem gì tới?

– Thưa cô, em mang băng gạc dùng để băng vết thương ạ.

– Tốt lắm. Thế còn Tèo, em mang gì nào?

– Thưa cô, lọ ê-te dùng để rửa sạch vết thương ạ.

– Còn Tý, em mang cái gì kia?

– Dạ, ạ?

– Em lấy ở đâu ra vậy?

– Dạ, của bà em.

– Thế bà nói gì khi em mang bình đi?

– Dạ, bà chỉ thở dài và phều phào nói: “Không được mang đi”

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *