Bí mật khủng khiếp

Báo đây! , đã có năm mươi mốt nạn nhân… Báo đây…

– Bí mật khủng khiếp đây! Đã có năm mươi nạn nhân! Mua báo không ông?

Khách qua đường mua một tờ, xem lướt qua:

– Này, thằng nhóc kia, làm gì có bí mật với nạnnhân nào?

– Đó chính là bí mật khủng khiếp mà ông là nạn nhân.

– !?

– Báo đây! Bí mật khủng khiếp, đã có năm mươi mốt nạn nhân… Báo đây…

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *