Ai là tác giả truyện Kiều

Tèo: Em thề với thầy là em không quen bạn ấy ạ!

Trong một lớp học Văn:

– Thầy: Em có biết là ai không?

– Tèo: Dạ, không ạ.

– Thầy: Thế em có biết không?

– Tèo: Em thề với thầy là em không quen bạn ấy ạ!

– Thầy: ?!

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *