Ai là người quan trọng?

Các chú nói tiếp đi, anh đi đây.

Trong một cuộc trò chuyện, các đại gia công nghệ lần lượt vỗ ngực tự hào:

– Yahoo: Nói đến ứng dụng messenger không ai bằng tớ.

– Google: Tớ có hệ thống thông tin lớn nhất toàn cầu.

– Facebook: Tớ là mạng xã hội được nhiều người truy cập nhất thế giới.

Internet thấy vậy chen vào:

– Không có tớ, tụi mày chẳng là gì cả.

Lúc ấy, điện mới thản nhiên:

– Các chú nói tiếp đi, anh đi đây.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *